Czytaj
https://www.udt.gov.pl/kwalifikacje-osob/uznawanie-kwalifikacji