Zatrudnienie innego pracownika grozi sporem sadowym z poprzednim - może uznać ze likwidacja stanowiska była pozorna