Zakonczył naukę zawodu, zdał egzamin, posiada kwalifikacje zawodowe, a teraz zmieniasz umowę i stanowisko, tj skieruj na badania