Nie liczysz tego do limitu / refundacja nie podlega pod VAT