Jeśli biuro popełniło błąd w wyniku przeoczenia- korekty powinno dokonać w ramach obowiązków bez dodatkowych opłat