W JPK ujmujesz to jak każdą inną krajową sprzedaż.