Nie data rozliczenia decyduje o wysokości diety, ale data odbycia podróży.