Inne dodatki są różne więc trudno powiedzieć, ale przy ustalaniu odprawy emerytalnej stosuje się takie same zasady jak przy ekwiwalencie za urlop tylko że się nie dzieli przez współczynnik.