Kod kraju wymagany przy firmach zagranicznych tylko