Nie
Liczysz 12% od dochodu narastajaco za okres styczeń - czerwiec i od tej kwoty odejmujesz zapłacone zaliczki na podatek