Tak zgadza się. Obowiązuje tylko jedna kwota wolna od podatku obojętnie ile ma dany podatnik źródeł dochodu.