Tak - w pierwszej kolejności przksieguje zwrot na zaległości podatkowe