Od dochodu policzonego narastająco odejmujesz dochody za poprzednie miesiace wykazane w dra