Wniosek pracownika jest dla pracodawcy wiążący
Odmowa możliwa jest tylko wtedy kiedy na taką prace nie pozwala rodzaj pracy albo organizacja