W bilansie powinna być dodana specjalna pozycja dotycząca zysku wypracowanego przed opodatkowaniem ryczałtem