U mnie uczeń miał zawsze ze sobą umowę zawartą pomiędzy szkoła a nami. Umowa dostarczana była wcześniej, podpisywania i przekazywana późnej do szkoły. Umowa regulowała kwestie wynagrodzenia dla pracodawcy (z możliwością zrzeczenia się jego), termin trwania praktyki itd. Uczeń posiadał też dzienniczek w którym wypisany był program praktyk i pod niego przydzielane mu były przez przypisanego opiekuna zadania w zakładzie pracy.
Umowa zawierała także, o ile pamiętam zgodę na jej odbycie i kontakt do rodzica ucznia. Uczeń stawiał się wskazanego dnia wg harmonogramu praktyk, nasz bhpowiec przeprowadzał szkolenie i uczeń zaczynał praktyki.