Ust. 316 komentarza do ustawy zasiłkowej, dodatkowo wyjaśnił, że chodzi tutaj o wynagrodzenie uzyskane przez pracownika z tytułu wykonywanych przez niego umów zlecenia:

które rozpoczęły się w miesiącach poprzedzających niezdolność do pracy i trwają nadal w okresie tej niezdolności,

trwających bez przerwy (za przerwę nie uważa się dni ustawowo wolnych od pracy występujących między kolejno zawieranymi umowami),

zawieranych na nakładające się okresy.
W podstawie wymiaru świadczeń chorobowych pracownika nie uwzględnia się więc wynagrodzenia z wykonywanej umowy zlecenia:

rozpoczętej w miesiącu powstania niezdolności do pracy,

zakończonej przed powstaniem niezdolności do pracy lub w czasie jej trwania (wówczas podstawa wymiaru świadczenia chorobowego przysługującego od tego dnia podlega przeliczeniu poprzez wyłączenie z niej wynagrodzenia ze zlecenia).