Nie
Pracownik powinien mieć zwrócone wszystkie koszty jakie poniósł w czasie delegacji