ZWUA i ZUA z dniem następnym od zakończenia umowy o pracę

termin wypłaty z UoP nie ma znaczenia