Jak wyglądało rozliczenie I/za luty , II/za marzec?