Musi zapłacić te składki skoro nie miał prawa do zasiłku chorobowego.