Zarówno na macierzyńskim jak i na rodzicielskim ZUS pobiera podatek / bez kwoty wolnej
wszystkie zasiłki sa opodatkowane