Okres dofinansowania to miesiące, których dotyczył wniosek czyli np. wnioskował o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników czerwiec, lipiec i sierpień to liczysz 30 dni od ostatniego sierpnia .