Proszę poszukać w internecie, czytałam niedawno interpretację indywidualną naczelnika urzędu skarbowego na ten temat i wg niej należy odliczyć całość kosztów termomodernizacyjnych nie pomniejszoną o ewentualna dotację a gdy takową dotację się otrzyma w roku następnym powiększyć przychód do opodatkowania składając pit za ten rok.