Myślę, że można złożyć papierowo, podobnie jak np. zeznania roczne PIT.