Czy zus sam mi skopiuje za grudzień do 20 stycznia?