Tak, kody zaczynające się od 1 wykazujesz w deklaracji za miesiąc, którego dotyczy