Przy cesji przyjmujesz wartośc z umowy leasingowej - pierwotną
czyli koszty liczysz proporcją