Trzynastkę za 2021 liczysz od kwot faktycznie wypłaconych.
Do podstawy 13 za 2022 przyjmiesz wyrównanie wypłacone w 2022.