31 grudnia był zasiłek. Czy wynagrodzenie chorobowe?
Jeśli zasiłek to jest on cały czas, aż do przerwy w zwolnieniach.
Jeśli wynagrodzenie chorobowe to od 1 stycznia jest nowe 33 dni.