Składka zdrowotna pobrana w grudniu z wynagrodzenia jest odliczana od podatku