Nie VAT-8 tylko rejestracja do VAT-UE na druku VAT-R i tam podatnik zwolniony może wybrać
1) rejestracja do VAT-UE tylko usługi import eksport usług
2) rejestracja do WNT
3) lub obie
przy czym jeśli chodzi o nabycie UE podatnik zwolniony nie musi się rejestrować do WNT do kwoty 50.000 w roku .
Teraz kwestia co się bardzie opłaca jeżeli VAT w kraju nabycia jest niższy niż w Polsce nie rejestrowałabym się do przekroczenia progu NP VAT we Włoszech podstawowy 22% u nas 23%