Jeśli podatnik nie osiągnął pułapu rocznego uprawniającego do zastosowania ulgi to w rozliczeniu rocznym nie będzie mógł jej zastosować czyli z jego PITu wyjdzie niedopłata.