Patrzysz na datę wydatku od kiedy będzie on służył wyłącznie DG
jak np. fv za paliwo masz z dnia 01.10. i to paliwo w całości ma już służyć DG wtedy data pierwszego wydatku to 01.10.
VAT-26 musisz złozyc najpóźniej do 25.11.