VAT księguję z dokumentu SAD, nota jest dokumentem do zapłaty VAT do agencji celnej. Ja jej nie księguję, tylko podpinam do pozostałych dokumentów