Czy to jednostka budżetowa?
Jeśli tak, przepisy są klarowne - od grudnia.
Jeśli inny status prawny. Według waszego regulaminu.