Jednostka samorządu terytorialnego?
To zacznijmy od tego na jakiej podstawie należność została umorzona?
Ustawa o finansach publicznych jednoznacznie wskazuje kiedy należność (która jest w tym wypadku dochodem budżetu państwa) może zostać umorzona.