Należy wyliczyć Vat od zysku. VAT odjąć od ceny sprzedaży. Wtedy zostanie twój przychód.