Nie ma reguł. W tygodniu może przepracować nawet swój miesięczny wymiar. Rozkład czasu pracy ustala się w harmonogramie