Tak, pozycja 32 jeżeli podatnik dobrowolnie rezygnuje z prawa do zwolnienia z VAT.
Chyba, że spółka prowadzi działalność, której nie obowiązuje limit 200 000 zł do zwolnienia (np. działalność prawnika),
wtedy poz. 28.
Pozdrawiam