Proszę o zmniejszenie do 1/2 wymiaru czasu pracy. Proponowana data zmiany: od dnia .... .
Uzasadnienie:
.................................