Dz.U.2021.1486 t.j. | Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r. do: 4 października 2021 r.
Art. 83. [Uprawnienia związane z rodzicielstwem]
Funkcjonariuszowi przysługują uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem określone w Kodeksie pracy, z wyjątkiem art. 186.7, jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są funkcjonariuszami albo jedno z nich jest funkcjonariuszem a drugie jest zatrudnione, z uprawnień może korzystać jedno z nich.