Jakie zasady korygowania faktur przyjęliście? Porozumienia czy stare zasady?
Jeśli wg nowych zasadach, to w czasie uzgodnienia warunków do korekty.