Może , to nie sa nadgodziny , będą dopiero na koniec okresu rozliczeniowego jak nie odda dnia wolnego
Dzień wolny do odbioru MUSI być uzgodniony z pracownikiem art 151. 3 KP
PRACOWNIK MOŻE NIE WYRAZIĆ ZGODY NA termin wskazany przez pracodawcę i wskazać swój

Art. 151.3. Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.