Gruntu się nie amortyzuje, a może kupiliście prawo wieczystego użytkowania ?