Tak;
informację o dochodach wysyłasz po zakończonym roku do biura Emeryt. MSWiA