Przepis brzmi:
" jeżeli jego zatrudnienie nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem".
No raczej trudno będzie Wam udowodnić, że to zatrudnienie nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy 2 lata temu z innym pracownikiem .