Audyt ISO jest zwykłą usługą obcą, a więc nie podlega pod WHT.