Podatnik z kraju UE = miejsce opodatkowania siedziba odbiorcy usługi.