Moim zdaniem nie trzeba co miesiąc wysyłać, ZUS klonuje DRA, które dostał za pierwszy miesiąc podlegania.